نور الحکمة 3
42 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق
زبان : فارسی
این نرم افزار مشتمل است بر مجموعه ای از آثار فلسفی و متون اصلی حکمت که به صورت موضوع، نمایه و واژه عرضه شده است. اینجانب در نرم افزار فوق نمایه ها و واژه های را هماهنگ و واژه های مشترک را جدا و مترادفات را ادغام نموده ام.