موسوعه علوم نقلی
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
در این کتاب آرای فقهی ، اصولی ، تفسیری ، رجالی، حضرت امام خمینی (ره) جمع آوری و بر اساس اصطلاحات این علوم تنظیم شده است .