شرح فصوص الحکم تلمسانی
44 بازدید
ناشر: انتشارات سخن
نقش: محقق
شابک: ???978-964-372-642-3
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
این کتاب اولین شرح فصوص الحکم است که توسط یکی از شاگردان ابن عربی نوشته شده است لذا مطالبی را در شرح عبارات می آورد که از خود شیخ به صورت شفاهس شنیده است همچنین در شرح مطالب هیچ تعصبی به خرج نداده و به راحتی آراء و نظرات ابن عربی را نقد کرده است.