تبیین المقامات و تعیین الدرجات
54 بازدید
نقش: مصحح
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این کتاب تحقیق و تصحیح کتاب تبیین المقامات علاء الدولة سمنانی است که وی در این کتاب مقامات هزارگانه عرفاء را تبیین نموده است.