مقامات عرفانی
53 بازدید
محل نشر: مجله معارف عقلی/ ویژه عرفان اسلامی / شماره 24
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مهمترین و با سابقه‌ترین مباحث علم عرفان بحث از مراحل و منازل سلوک است. عرفای اسلامی از مراحل سلوک به مقامات، منازل، احوال، درجات، مواقف و ... تعبیر نموده و برای تبیین هر یک از این مراحل اصطلاحی را جعل کرده‌اند. در واقع‏ اولین اصطلاحات عرفان اسلامی مربوط به بیان همین احوال و مقامات و دیگر مراحل سلوک است و گو اینکه چنین بحثی قدمتی به سابقه‌ی خود عرفان داشته باشد. عبارات عرفا در بیان این مراحل همسان نیست آنچه از ظاهر عبارت کتب عرفانی استفاده می‌شود این است که آنها هم در تعداد مقامات سلوک، و هم در ترتیب آن اختلاف دارند بلکه نه در سرآغاز منازل سلوک اجماعی وجود دارد و نه در سرانجام آن. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان تاریخچه بحث از مقامات و تبیین معنای آن، گزارشی از نظرات بزرگان عرفان در مورد تعداد، ترتیب و آغاز و انجام مقامات عرفانی ارایه گردیده و تا حد امکان علت اختلاف آنها در مقامات مورد بررسی قرار گیرد. کلمات کلیدی: مقامات، سلوک، عرفان عملی، احوال، منازل، درجات، مواقف