کتاب شرح الاصول الخمسة؛ تالیف قاضی عبد الجبار یا قوام الدین مانکدیم؟
67 بازدید
محل نشر: مجله معارف عقلی / ویژه کلام اسلامی/ شماره 11
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله اثبات شده است که کتاب شرح الصول الخمسه نوشته قوام الدین مانکدیم از علمای زیدی است و به اشتباه به نام قاضی عبد الجبار معتزلی شهرت یافته است.