نگاهی به موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامی
83 بازدید
محل نشر: مجله معارف عقلی / ویژه عرفان اسلامی / پیش شماره 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/10/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهى به موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامی موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامی یکى از مجموعه فرهنگ‌هایى است که با استناد به متون عرفانى به شرح و بررسى اصطلاحات عرفان پرداخته است. اثر حاضر، افزون بر اینکه اصطلاحات علم عرفان را شرح مى‌دهد،در اطلاع‌رسانى منابع عرفانى براساس اصطلاحات آن نیز سودمند است. چنین شیوه‌اى گرچه در زمینه اطلاع رسانى قابل دفاع و ثمربخش است، اما این اثر نتوانسته در مجامع علمى جایگاهى بیابد و این، معلول ضعف هاى آن است. در نوشتار حاضر، ضمن معرفى اجمالى این موسوعه، به برخى ضعف‌هاى آن، مانند استفاده از منابع نامناسب، استفاده ازغیر اصطلاحات به جاى اصطلاحات، استفاده از اصطلاحات مترادف، جدا نکردن الفاظ مشترک، فقدان اصطلاحات لازم، تکرار بى‌رویه متون، و... اشاره شده است.