کاستی ها و بایسه های نرم افزار نور الحکمة 3
45 بازدید
محل نشر: مجله ره آورد نور شماره 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نقدی است بر لوح فشرده نور الحکمة 3
آدرس اینترنتی