تاملی در ایرادهای مستشرقین بر وحیانی بودن قرآن
45 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 »(12 صفحه - از 189 تا 200)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/08/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مستشرقان قائل هستند که پیامبر، همه معارف قرآنی را به طور کلّی از دو منبع گرفته است: بخشی از آن را از همان محدوده جغرافیایی و زندگی اجتماعی و دینی و فرهنگی جزیره عرب مثل رفتار اعراب جاهلی، اشعار امیة بن ابی الصلت و عقاید حنفاء، و بخش دیگر را از مصادر شفاهی و کتاب‏هایی که از یهودیت و مسیحیت و عقاید و آداب و سنن دیگر ملّت‏ها به دست پیامبر رسیده بود، و از آن‏ها به «مصادر داخلی» و «مصادر خارجی» یاد می‏کنند. اساسی‏ترین اشکالی که در تحقیقات و بررسی‏های مستشرقان وجود دارد، نگرش غیر عقلانی همراه تعصّب به قرآن و اسلام است؛ از این رو، هیچ یک از اشکالات آن‏ها راه‏های صحیح علمی و تحقیقی را نپیموده و در هیچ مورد، مستندی تاریخی که بتواند مدّعایشان را اثبات کند، ارائه نکرده‏اند. به جرأت می‏توان گفت که بیش‏تر ادّله آن‏ها چیزی جز خیال‏پردازی و توجیه آن‏چه خود اعتقاد دارند نیست. آنان، جریان نامسلّم تاریخی با پیش فرض‏های خود باز سازی می‏کنند و آن‏را به هزاران شاهد قطعی و مسلّم تاریخی را ترجیح می‏دهند.
آدرس اینترنتی