شرح فصوص الحکم تلمسانی
64 بازدید
تاریخ ارائه : 10/4/2012 3:25:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

از اولین و مهمترین شروح فصوص می توان به شرح عفیف الدین تلمسانی اشاره نمود، با توجه به این که عفیف الدین خود بنابر تحقیق شاگردی شیخ را کرده و از او تلمذ نموده شرح او از اهمیت ویژه ای بر خوردار است که متاسفانه این کتاب تا به حال تصحیح و چاپ نشده است.

از شرح فصوص تلمسانی سه نسخ در کتابخانه های ترکیه وجود دارد که عبارتند از

1- نسخه حاجی محمود افندی 2654

2-نسخه حاجی سلیم‌آقا 511

3-  نسخه شهید علی پاشا 1248

که حقیر این سه نسخه را فراهم کرده و کتاب را انشاء الله در اولین فرصت در اختیار علاقمندان عرفان قرار خواهم داد.

اخیرا نسخه‌ای ديگر از اين کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسلامی پيدا کرده ام

با شماره نسخه ۱۰۶۱۳/۱ که انشاء الله بعد از مقابله متن با اين نسخه کتاب را در اختيار علاقه مندان به عرفان اسلامی قرارم خواه م داد.

هر يک از نسخه‌های فوق نواقص و افتادگیهايي دارند که کار کامل تنها با جمع بين آنه ممکن خواهد بود.