نسخ خطی سلیمانیه
95 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 11:23:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

ترکیه با بیش از 500 هزار نسخه خطیِ فهرست شده یکی از کشورهایی است که بیشترین نسخه خطی را در کتابخانه‌های خود جای داده است استنبول و بخصوص کتابخانه سلیمانیه با بیش از 300 هزار نسخه بیشترین نسخه را در بین کتابخانه های ترکیه داراست در استنبول نسخ اکثر کتابخانه‌ها به سلیمانیه منتقل شده و در این کتابخانه نسخ حدود 200 کتابخانه‌ی دیگر نگهداری می‌شود.

ما در سفرهایی که از طرف موسسه امام خمینی ره برای تهیه نسخ خطی مورد نیاز در موضوع علوم عقلی به این کشور داشتیم، توانستیم نسخه‌های خوبی تهیه کنیم که بد نیست به بعضی از آنها اشاره کنم

1-  تنها نسخه موجود از کتاب المشرقیین (بخش حکمت و طبیعیات) نوشته بو علی سینا (ایا صوفیا 2403) 

توضیح: مشرقیین یکی از آثار شیخ الرئیس است که بخش منطق آن چاپ شده است ولی متاسفانه خش حکمت و طبیعیات آن تا به حال چاپ نشده و بیش از یک نسخه نیز تا بحال شناسائی نشده است.

2- کتاب مصباح الانس به خط مولف (اسعد افندی 1554)

توضیح: مصباح الانس یکی از متون ثقیل عرفانی است که نبود نسخه منقح فهم کتاب را دوچندان سنگین نموده است ما توانستیم نسخه‌ای که به خط خود فناری است را تهیه کنیم

3- شرح فارسی کتاب عوارف المعارف (عاطف افندی 1437)

این شرح توسط جنید بن فضل الله که از نوادگان علی بن بزغش بن عبد الله و معرو به صدر است در تاریخ 780 نوشته شده است. 

4- شرح اشارات آمدی (جار الله 1313)

5- کتاب الفروق حکیم ترمذی (ایا صوفیا 1975)

6- شرح فصوص بابا رکنا (ایا صوفیا 1895)

7- مجموعه ای از آثار سعد الدین حمویه (ایا صوفیا 2058) و (جار الله 1076)

8- الواردات و التقدیسات شیخ اشراق (ایا صوفیا 2144)

9- ...